We bereiden je voor op hogere studies of via een meer praktisch programma maken we van jou een gedreven technicus. Onze leefcultuur is warm en menselijk. Klare afspraken zetten we om in kansen waardoor je ervaart dat je meer kunt dan je denkt.

Volg ons via: Twitter | Facebook

Ons weerstation

Share |

Ervaren mensen, allerlei activiteiten en moderne middelen verruimen je horizon en verzekeren je een unieke opleiding.

Visietekst

Onze school is een school voor wetenschap en techniek

We bieden onze leerlingen een brede algemene en technisch-wetenschappelijke vorming. De schoolvakken zijn daartoe natuurlijk een belangrijk middel, maar vakoverschrijdende initiatieven, projecten, uitstappen … vinden we evenzeer essentieel. Zo willen we onze leerlingen mee opvoeden tot verantwoordelijke, sociaal vaardige en bekwame jongvolwassenen.
We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op een hogere opleiding of op de arbeidsmarkt.

Onze school is een opvoedingsgemeenschap rond leren en leven

Samen leren en leven op een school is niet vrijblijvend: het vraagt van alle betrokkenen engagement en een actieve inzet.
Alle personeelsleden begeleiden de leerlingen in hun leer- en leeftraject op onze school. Zij ontwikkelen voortdurend hun vakkennis en pedagogische bekwaamheid, zowel individueel als in de vakgroepen. Leerlingen met specifieke zorgnoden krijgen, rekening houdend met de draagkracht van de school, een aangepaste begeleiding. Het GOK-team (Gelijke Onderwijskansen) speelt daarin een sleutelrol.
We stellen vijf basiswaarden centraal: respect, verantwoordelijkheid, solidariteit, creativiteit en vergevingsgezindheid. We geloven in duidelijke afspraken die het samenleven op school in goede banen leiden.

Respect

We behandelen iemand anders zoals we zelf behandeld willen worden. Twaalf leefregels vormen hierbij een duidelijke leidraad. We streven naar een leefcultuur waarin iedereen zich kan ontplooien.

Verantwoordelijkheid

We moedigen onze leerlingen aan om, elk op hun eigen manier en met hun eigen capaciteiten, verantwoordelijkheid op te nemen. We helpen hen doordachte keuzes te maken en verwachten van hen inzet.

Solidariteit

Onze leefcultuur is warm en menselijk. Dat betekent dat we er zijn voor elkaar, ook als het wat minder goed gaat. Een luisterend oor, een bemoedigend woord, hulp als het nodig is … kleine dingen die veel kunnen betekenen.

Creativiteit

Kennis en vaardigheden zijn uitermate belangrijk, maar dat ‘ietsje meer’ bereik je vaak door iets op een inventieve en creatieve manier te benaderen. Waar het kan, moedigen we onze leerlingen aan om dat te doen.

Vergevingsgezindheid

Fouten maken hoort bij het leven: dat weten we ook. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat je de kans krijgt je fouten recht te zetten. Als dat gebeurd is beginnen we opnieuw met een schone lei.

Onze school is een herkenbare katholieke school

We maken school, geworteld in de christelijke traditie en open naar anderen in een voortdurend veranderende samenleving. Met de nodige realiteitszin zien we het beloftevolle maar ook het gekwetste in onze leerlingen en personeelsleden.
De werkgroep pastoraal werkt elk jaar een thema uit dat elke maand op een andere manier in de kijker wordt gezet.