erasmus
In maart 2016 werd het tweejarig ERASMUS+ project SMARTHOUSE THROUGH INTERNET OF THINGS ingediend en goedgekeurd. Onze school is de coördinerende instelling, onder leiding van Mevrouw De Muelenaere.

Vorig jaar hebben zowel de leerlingen van 6EE als 5IW hun steentje bijgedragen om prototypes te bouwen rond smarthouse en smartgreenhouse. Daarnaast hadden we in maart ons eerste activiteit met onze partnerscholen van Noorwegen en Slowakije.

Dit jaar gebruiken we de opgedane kennis om onze geodetische serre autonoom te laten werken en gegevens via het internet visueel te maken. Daar werken onze leerlingen van 6EE, 5IW en 6ET aan.

Eind oktober ging onze tweede learning, teaching and training activity door in Slowakije. Hierbij mochten wij samen met onze partnerschool Kongsberg Videregaende skole van Noorwegen naar de school Stredna odborna skola polytechnicka Zlaté Moravce van Slowakije trekken. Elke partner mocht telkens vijf leerlingen en twee begeleiders sturen.

Tijdens deze learning, teaching and training activity kwamen heel wat workshops aan bod waar gemengde groepen hun kennis met elkaar uitwisselden.

Dit schooljaar staan nog twee activiteiten gepland. Eerst nog een learning, teaching and training activity in Noorwegen begin februari, om daarna in mei het project af te sluiten in een final event op onze school.