De directie en het personeel wensen u prettige feestdagen!

Tijdens de kerstvakantie is de school open op maandag 23 december en vrijdag 3 januari telkens van 9 tot 12 uur.